Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

What's In My Pencil Case 2018

What's In My Pencil Case 2018

282 lượt xem
THEO DÕI3
What's In My Pencil Case 2018-What's In My Pencil Case 2018
Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ