Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Top 10 auditions The voice UK 2015

Top 10 auditions The voice UK 2015

6.506 lượt xem
THEO DÕI 73

Top 10 auditions The voice UK 2015
10) Jake Shakeshaft - 'Thinking Out Loud' 00:04
9) Sheena McHugh - 'Hold On, We're Going Home' 02:24
8) NK - 'Me And My Broken Heart' 04:31
7) Liss Jones - 'Dark Horse' 07:05
6) Karl Loxley - 'Nessun Dorma' 09:50
5) Esmée Denters - 'Yellow' 11:51
4) Joe Woolford - 'Lights' 14:07
3) Stephanie Webber - 'Mama's Broken Heart' 16:58
2) Hannah Symons - ‘Powerless’ 19:04
1) Stevie McCrorie - ‘All I Want’ 21:31


 

Danh mục: Giải trí

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu