Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Top 10 auditions The voice UK 2015

Top 10 auditions The voice UK 2015

2.574 lượt xem
THEO DÕI66

Top 10 auditions The voice UK 2015
10) Jake Shakeshaft - 'Thinking Out Loud' 00:04
9) Sheena McHugh - 'Hold On, We're Going Home' 02:24
8) NK - 'Me And My Broken Heart' 04:31
7) Liss Jones - 'Dark Horse' 07:05
6) Karl Loxley - 'Nessun Dorma' 09:50
5) Esmée Denters - 'Yellow' 11:51
4) Joe Woolford - 'Lights' 14:07
3) Stephanie Webber - 'Mama's Broken Heart' 16:58
2) Hannah Symons - ‘Powerless’ 19:04
1) Stevie McCrorie - ‘All I Want’ 21:31


 

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ