Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

There's Something Special - Có Điều Gì Đó Đặc Biệt

Pharrell Williams

73 lượt xem
THEO DÕI57
There's Something Special - Có Điều Gì Đó Đặc Biệt-Pharrell Williams
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ