Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

The Bones - Khung Nhà

Maren Morris

81 lượt xem
THEO DÕI53
The Bones - Khung Nhà-Maren Morris
Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ