Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

RIVER

Charlie Puth

4.011 lượt xem
THEO DÕI2727

RIVER  - Charlie Puth 


Đừng chạy trốn anh nữa dòng sông của anh. Đừng rời xa anh nữa mà. Đừng rời xa anh nữa. Xem này, em có thể bình thản như vậy. Làm như thể em không quan tâm điều gì. Nhưng bản chất của em đâu phải là tàn nhẫn. Em  đang đẩy anh ra xa

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ