Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Planning Past and Future: Early 21st Century Reflections

Planning Past and Future: Early 21st Century Reflections

1.123 lượt xem
THEO DÕI2

Planning Past and Future: Early 21st Century Reflections


 

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ