Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Tay trộm lương thiện

Parker 2013

5.821 lượt xem
THEO DÕI 1933

Tay trộm lương thiện 


Cũng giống như tên của bộ phim Parker là tên trộm nhưng nhưng là "tay trộm lương thiện" Không trộm của người nghèo, không ăn hiếp kẻ yếu và luôn giúp đỡ người khác. 
Nhưng "gần mực thì đen" Parker đã bị nhóm của mình phản bội và tính mạng của anh dường như đã bị họ cướp đi. Và giờ đây anh lên một kế hoạch trả thù và không bao giờ đi ăn trôm nữa.
Bộ phim có nhiều pha hành động cũng như đặc thù của thể loại phim hành động chúng ta sẽ được học tiếng Anh giao tiếp trong một số tình huống như nói tục, xã hội đen, cãi vã...


Một số mẫu câu tiếng Anh:
- Come on in here, help thislittle girl out here.//Đến đây, giúp cô bé đi nào.
- Who wants to be next here? //Ai muốn tiếp nào?
- No, sir. Those are the rules.//Không được thưa anh,đó là luật.
- Idiot.//Đồ ngu.
- These are stacks of hundreds right here. Easy.//Có hàng chồng tờ trăm đô ngay đây.Ngon.
- Good deal. Pass me more bands.//Lần này ngon đấy.Đưa tao thêm vài tập nữa.
- Wait for my call.//Đợi đến khi tao ra hiệu.
- $20 bands, please.//Chuyển cho tôi tập 20 đô
- This is gonna be fun.//Sẽ vui lắm đây.

Danh mục: Hành động

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu