Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Nhiệm Vụ Mật

Anthropoid (2016)

2.303 lượt xem
THEO DÕI 1747

Anthropoid - Nhiệm Vụ Mật 


Khi cộng hòa Séc bị chiếm đóng, Jan và một đồng đội được nhận một nhiệm vụ nhảy vào vùng đất bị chiếm đóng, cũng là quê hương của mình. Làm thế nào với số vũ khí ít ỏi mà có thể ám sát được tướng phát xít - Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich là tư lệnh cao cấp thứ ba dưới quyền Hitler. Liệu nhiệm vụ có hoàn thành và thay đổi lịch sử châu Âu. 


 

Danh mục Hình sự
Luyện Nghe Từ