Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những sai lầm chính để tránh khi mua quần áo trực tuyến ǀ Justine Leconte

Major mistakes to avoid when shopping for clothes online ǀ Justine Leconte

1.114 lượt xem
THEO DÕI3035

Major mistakes to avoid when shopping for clothes online ǀ Justine Leconte


Những sai lầm chính để tránh khi mua quần áo trực tuyến

Luyện Nghe Từ