Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Luyện nghe tiếng Anh - Đến sân bay ở Mỹ

English Listening Comprehension - Getting to the Airport in The USA

1.643 lượt xem
THEO DÕI376

Luyện nghe tiếng Anh - Đến sân bay ở Mỹ

Luyện Nghe Từ