Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Lính Thủy Đánh Bộ 3: The Siege

Jarhead 3: The Siege (2016)

6.654 lượt xem
THEO DÕI3038

Jarhead 3 - Lính Thủy Đánh Bộ 3:  The Siege. 


Tiếp tục với những người lính thủy đánh bộ quả cảm, làm nhiệm vụ, bảo vệ nhiệm vụ của mình. Lính thủy đánh bộ 2016 là nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán ở Trung Đông khỏi những thế lực thù địch giữa lúc loạn lạc, chính trị không ổn định.


Xem thêm: 


Lính thủy đánh bộ


Lính bắn tỉa Mỹ


 


 


 


 

Danh mục Hành động
Luyện Nghe Từ