Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Just The Way You Are

Chỉ riêng mình em thôi

10.165 lượt xem
THEO DÕI1684

Qua bài hát Just The Way You Are, chúng ta cùng học cấu trúc without +N/V-ing:
không cần tới, không có ai/ cái gì. Ví dụ: Her Hair, Her Hair, Falls Perfectly Without Her Trying. Ý nói mái tóc của cô gái buông xõa đẹp một cách hoàn hảo mà không cần chỉnh sửa.


 

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ