Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I'm Yours - Jason Mraz

Jason Mraz

3.016 lượt xem
THEO DÕI1717

I'm yours - nghe và hòan thành sửa sub - Bạn sẽ cảm nhận nhiều video hay hơn nữa 


Xem video bài hát i'm Yours đã có sub tại đây:

Luyện Nghe Từ