Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hòn Đảo Tuyệt Đẹp Hình Thành Từ… Phân Cá

This Beautiful Island Is Made of... Fish Poop

206 lượt xem
THEO DÕI62

Hè này đi đâu? Bạn đã có lựa chọn cho mình chưa?


Địa điểm du lịch đẹp như tranh vẽ này khiến bạn phải bất ngờ vì cách nó được hình thành.


 

Luyện Nghe Từ