Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Giới thiệu khóa học học Tiếng Anh cho người mất gốc

Bài 1: Giới thiệu khóa học Tiếng Anh cơ bản

80 lượt xem
THEO DÕI 1

Video này giúp tôi giới thiệu đến bạn một khóa học vô cùng hiệu quả.


Đăng ký khóa học: 


https://elight.edu.vn/elight-online/?utm_source=Web&utm_medium=Button&utm_campaign=Kham_Pha&utm_content=Trang_Chu

Danh mục: Thể loại khác

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu