Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Foundation và Eye Makeup: bạn làm gì trước?

Foundation Vs. Eye Makeup: Which Do You Apply First?

515 lượt xem
THEO DÕI2969

Foundation và Eye Makeup: bạn làm gì trước?


Foundation Vs. Eye Makeup: Which Do You Apply First?


How do you start your makeup routine: foundation or eyeshadow?

Luyện Nghe Từ