Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

EFFECT VÀ AFFACT? Những sai lầm ngay cả với người bản xứ !!

EFFECT or AFFECT? English Mistakes that Native Speakers Make too!!

4.538 lượt xem
THEO DÕI 759

EFFECT VÀ AFFACT?


 


Mặc dù chúng có vẻ giống nhau (hoặc rất giống nhau) khi được nói, chúng có những cách sử dụng khác nhau.


 


Ý nghĩa của mỗi từ giống nhau - cả hai đều nói về một cái gì đó thay đổi một thứ khác.


Mặc dù, chúng là các LOẠI từ khác nhau.


‘Hiệu ứng’ thường là danh từ.


"Ảnh hưởng" thường là động từ.


 


Bài học này sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt VÀ cung cấp cho bạn một số mẹo hữu ích để giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác!

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu