Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

EFFECT VÀ AFFACT? Những sai lầm ngay cả với người bản xứ !!

EFFECT or AFFECT? English Mistakes that Native Speakers Make too!!

577 lượt xem
THEO DÕI406

EFFECT VÀ AFFACT?


 


Mặc dù chúng có vẻ giống nhau (hoặc rất giống nhau) khi được nói, chúng có những cách sử dụng khác nhau.


 


Ý nghĩa của mỗi từ giống nhau - cả hai đều nói về một cái gì đó thay đổi một thứ khác.


Mặc dù, chúng là các LOẠI từ khác nhau.


‘Hiệu ứng’ thường là danh từ.


"Ảnh hưởng" thường là động từ.


 


Bài học này sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt VÀ cung cấp cho bạn một số mẹo hữu ích để giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác!

Luyện Nghe Từ