Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Tay Lái Siêu Hạng

Drive

5.424 lượt xem
THEO DÕI 1925

Phim Drive - Tay Lái Siêu Hạng


Bên ngoaì anh chàng diễn viên đóng thế, cuộc sống cũng bình thường như bao diễn viên khác. Nhưng không ai biết răng đằng sau đấy là công việc vô cùng nguy hiểm đe dọa tính mạng của anh và người thân. Anh sẽ làm gì để thóat khỏi phi vụ này?


 


 


 

Danh mục: Hành động

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu