Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

CNN Student news - 06 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN

1.078 lượt xem
THEO DÕI4

Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện nghe tiếng anh và biết thêm tin tức. Mình sẽ cập nhật các video CNN student news hàng ngày.

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ