Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

CHINH PHỤC MẶT TRĂNG

APOLLO 11 (2019)

286 lượt xem
THEO DÕI119

PHIM APOLLO 11 (2019) - CHINH PHỤC MẶT TRĂNG


GIỚI THIỆU PHIM APOLLO 11 (2019)


Bộ phim nói về chuyến bay lịch sử đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Aldrin và Michael Collins. 


 

Luyện Nghe Từ