Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chỉ Đường Kiểu Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Giving Direction Mission: Impossible Style

74 lượt xem
THEO DÕI63
Chỉ Đường Kiểu Nhiệm Vụ Bất Khả Thi-Giving Direction Mission: Impossible Style
Luyện Nghe Từ