Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chèo, Chèo, Chèo Thuyền Của Bạn

Row, Row, Row Your Boat

269 lượt xem
THEO DÕI61

Các em chắc hẳn biết từ "but" với nghĩa "nhưng" rồi. Toomva sẽ giới thiệu cho các em một nghĩa khác của "but", đó là dùng để nhấn mạnh cho câu. ^ v ^

Luyện Nghe Từ