Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Begin Again

Taylor Swift

43.576 lượt xem
THEO DÕI1708

 Bài hát:  Begin Again - Taylor Swift: Mỗi cánh cửa đónglại thì lại có cánh cửa mới mở ra.

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ