Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Apologize

Timbaland ft. OneRepublic

5.692 lượt xem
THEO DÕI720

"Apologize" được quảng bá dưới tên "Apologise" ở các nước sử dụng tiếng Anh Anh,bài hát cũng rất dễ để học tiếng Anh với những mẫu câu rất đặc trưng của việc học tiếng Anh qua bài hát

Luyện Nghe Từ