Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

ABU Robocon Ninh Bình 2018- Chủ Đề và Luật Chơi

ABU Robocon Ninh Bình 2018- Chủ Đề và Luật Chơi

1.142 lượt xem
THEO DÕI44

ABU Robocon Ninh Bình 2018- Chủ Đề và Luật Chơi

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ