Tag: Vật lý

LỌC THEO:

Nghệ Thuật Xếp Đá Cân Bằng

The Art of Balancing Stones
2.057 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nghệ Thuật Cân Bằng Đá-The Art of Balancing Stones

Vì sao các động cơ vĩnh cửu không tồn tại?

Why don't perpetual motion machines ever work?
360 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Vì sao các động cơ vĩnh cửu không tồn tại? Why don't perpetual motion machines ever work? Động cơ vĩnh cửu hay Perpetual motion là từ khoá hot gần đây trên cả các trang tìm kiếm và m...