THEO DÕI 98
Giới thiệu:
Giang là cộng tác viên của Toomva. Rất vui vì được góp sức tiếp thêm lửa đam mê cũng như tình yêu đối với tiếng Anh cho các bạn. ^ v ^

Phạm Thu Giang đã theo dõi