THEO DÕI 1
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video Loan đã thích

Từ vựng tiếng Anh về em bé, trẻ sơ sinh

English Vocabulary: Having a BABY
3424 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bạn hoặc ai đó bạn biết đang mong đợi một em bé? Nếu vậy, bạn sẽ cần bài học này về từ vựng và cách diễn đạt liên quan đến sinh nở. Bạn sẽ học các từ như "tam cá nguyệt", "phôi tha...