THEO DÕI 5
Giới thiệu:
Xem câu trả Xem câu trả lời

Video Yêu Tiếng Anh đã dịch Sub

22:48
24
Tập

Phim Friends season 1-1: The One where Monica gets a Roommate

Phim những người bạn phần 1 tập 1
1092045 lượt xem
4 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Season 1  Season 2  Season 3  Season 4  Season 5  Season 6  Season 7  Season 8  Season 9  Season 10 Phim Friends là bộ phim mà những người học tiếng Anh vô cùng kỳ vọng. Được hầu h...