Tag: truyện kể Giáng sinh

LỌC THEO:

Truyện kể: Những Chú Yêu Tinh và Người Thợ Đóng Giày

Story: The Elves and the Shoemaker
3.781 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Những Chú Yêu Tinh và Người Thợ Đóng Giày Story: The Elves and the Shoemaker Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Elves and the Shoemaker nhé!     Bạn có t...

Truyện kể: Đêm Trước Giáng Sinh

Story: The Night Before Christmas
2.721 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Đêm Trước Giáng Sinh Story: The Night Before Christmas Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Night Before Christmas nhé!     Bạn có thể xem từ điển về nghĩa...

Truyện kể: Món Quà Giáng Sinh

Story: The Gift of Christmas
2.619 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Món Quà Giáng Sinh Story: The Gift of Christmas Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Gift of Christmas nhé!     Bạn có thể xem từ điển về nghĩa của từ GIFT...