Tag: Toy Story 4 (2019) engsub

LỌC THEO:

Câu Chuyện Đồ Chơi 4

TOY STORY 4 (2019)
1.491 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Toy Story 4 tiếp tục kể về câu chuyện Khi một món đồ chơi mới có tên "Forky" tham gia cùng nhóm Woody, một chuyến đi trên đường cùng với những người bạn cũ và mới cho thấy thế giới ...

TOY STORY 4 (2019)

Câu Chuyện Đồ Chơi 4
1.486 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Khi một món đồ chơi mới có tên "Forky" tham gia cùng nhóm Woody, họ đã có một chuyến đi trên đường cùng với nhóm mới và khám phá thế giới - một thế giới rộng lớn so với những con đồ ...