Tag: Thiên nhiên

LỌC THEO:

Tại Sao Sa Mạc Xuất Hiện?

Why Does Earth Have Deserts?
18.426 lượt xem
5 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Why Does Earth Have Deserts - Tại Sao Sa Mạc Xuất Hiện?  Ngàn câu hỏi vì sao? Và lời giải đáp sẽ được lý giải bởi khoa học. Hãy cùng xem video và khám phá xem tại sao lại có sa mạc ....

Nghệ Thuật Xếp Đá Cân Bằng

The Art of Balancing Stones
2.058 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nghệ Thuật Cân Bằng Đá-The Art of Balancing Stones