Tag: The X Factor

LỌC THEO:

Sorry Seems to Be the Hardest Word - Xin Lỗi Dường Như Là Lời Khó Nói Nhất

Joe McElderry (The X Factor)
2.168 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Joe McElderry - Giọng hát làm tan chảy mọi con tim