Tag: story

LỌC THEO:

Truyện kể: Những Chú Yêu Tinh và Người Thợ Đóng Giày

Story: The Elves and the Shoemaker
3.781 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Những Chú Yêu Tinh và Người Thợ Đóng Giày Story: The Elves and the Shoemaker Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Elves and the Shoemaker nhé!     Bạn có t...

Truyện kể: Đêm Trước Giáng Sinh

Story: The Night Before Christmas
2.721 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Đêm Trước Giáng Sinh Story: The Night Before Christmas Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Night Before Christmas nhé!     Bạn có thể xem từ điển về nghĩa...

Truyện kể: Món Quà Giáng Sinh

Story: The Gift of Christmas
2.619 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Truyện kể: Món Quà Giáng Sinh Story: The Gift of Christmas Cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua câu chuyện The Gift of Christmas nhé!     Bạn có thể xem từ điển về nghĩa của từ GIFT...

Ricky Kỳ Kỳ - Tập 54-55

Wacky Ricky - Episode 54-55
1.829 lượt xem
4 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ricky Kỳ Kỳ - Tập 54-55 Wacky Ricky - Episode 54-55 Bé hãy cùng cùng Toomva luyện nghe tiếng Anh qua những câu chuyện thú vị về bạn Ricky nhé nhé!     Bé có thể xem từ điển về nghĩa...