Tag: Smile

LỌC THEO:

Butterfly - Cánh Hồ Điệp

Nhu Mễ
435 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Butterfly - Cánh Hồ Điệp - Nhu Mễ "Một đời rêu phong mà ngàn năm ngỡ như tương phùng" - câu hát chắc hẳn phải đến 90% thế hệ 8X-9X thuộc nằm lòng. Bản gốc của bài hát này có tên Butt...