Tag: siêu anh hùng

LỌC THEO:

BLACK ADAM

BLACK ADAM
19.563 lượt xem
2 weeks ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
BLACK ADAM (2022)     Nội dung phim Black Adam: Black Adam nhà DC xứng đáng là bom tấn được mong chờ nhất năm 2022, đánh dấu bước chân đầu tiên của The Rock vào vũ trụ các siêu anh ...
Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 59:18
10
Tập

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1
1.655 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 1 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 1   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Siêu Anh Hùng Samaritan (2022)

SAMARITAN (2022)
1.633 lượt xem
3 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
SAMARITAN (2022) Siêu Anh Hùng Samaritan (2022)     Nội dung phim Samaritan: Tuy cũng là một phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh, nhưng Samaritan lại mang hơi hướm đen tối...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 2

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 2
1.229 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 2 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 2   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 5

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 5
1.204 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 5 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 5   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 3

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 3
1.199 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 3 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 3   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 4

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 4
1.194 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 4 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 4   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 8

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 8
1.192 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 8 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 8   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 7

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 7
1.189 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 7 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 7   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 9

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 9
1.186 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 9 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 9   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 10

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 10
1.185 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 10 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 10   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông ...

Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 6

THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 6
5 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
THE UMBRELLA ACADEMY - SEASON 1 - EPISODE 6 Học Viện Siêu Anh Hùng - phần 1 - tập 6   Nội dung phim The Umbrella Academy: Nói đến phim siêu anh hùng, ta sẽ mặc định nghĩ đến 2 ông lớ...