Tag: restaurant

LỌC THEO:

Hướng Dẫn Cách Làm Món Cơm Tây Ban Nha Đơn Giản

How to Make Easy Spanish Rice
1.819 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Cách Làm Món Cơm Tây Ban Nha Đơn Giản-How to Make Easy Spanish Rice

Gordon Ramsay Dạy Những Kỹ Thuật Nấu Ăn Thú Vị

Gordon Ramsay Teaches Exciting Cooking Techniques
536 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Gordon Ramsay Dạy Những Kỹ Thuật Nấu Ăn Thú Vị-Gordon Ramsay Teaches Exciting Cooking Techniques

Hướng Dẫn Cách Làm Món Cá Hồi Nướng Đơn Giản

How to Make Simple Grilled Salmon
393 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Cách Làm Món Cá Hồi Nướng Đơn Giản-How to Make Simple Grilled Salmon

Hướng Dẫn Cắt Tỉa Quả Táo Thành Hình Thiên Nga

How to Make an Edible Apple Swan
284 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Cắt Tỉa Quả Táo Thành Hình Thiên Nga-How to Make an Edible Apple Swan

Alice Waters Dạy Nghệ Thuật Nấu Ăn Tại Nhà

Alice Waters Teaches The Art of Home Cooking
282 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Alice Waters Dạy Nghệ Thuật Nấu Ăn Tại Nhà-Alice Waters Teaches The Art of Home Cooking