Tag: phim chiến tranh

LỌC THEO:

Trailer Phim Phi Công Siêu Đẳng Maverick (2022)

TOP GUN: MAVERICK (2022) Official Trailer
3.074 lượt xem
11 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Trailer Phim Phi Công Siêu Đẳng Maverick (2022) TOP GUN: MAVERICK (2022) Official Trailer       Bạn có thể tra từ điển ngay trên video, rất tiện lợi! Video credit / Nguồn video: ht...

Thế Chiến 1917

1917 (2020)

2.716 lượt xem
2 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
1917 (2020)
 Thế Chiến 1917   Nội dung phim 1917: Bộ phim là câu chuyện chiến tranh mà một người ông kể lại cho cháu của mình nghe. Câu chuyện diễn ra vào mùa xuân năm 1917, đỉnh điể...