Tag: nội trợ

LỌC THEO:

Sukiyaki (Đậu Phụ Tự Làm)

Sukiyaki (Homemade Tofu)
857 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Sukiyaki (Đậu Phụ Tự Làm) - Sukiyaki (Homemade Tofu Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OdNqWcUdm6I

Đánh Bóng Một Con Dao Gỉ

Polishing a Rusty Knife
735 lượt xem
5 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đánh Bóng Một Con Dao Gỉ - Polishing a Rusty Knife Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3XW-XdDe6j0