Video mới đăng

LỌC THEO:

Mama - Mẹ

Il Divo
170 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Mama - Mẹ-Il Divo

Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc (The Hobbit)

Neil Finn
188 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc-Neil Finn (The Hobbit)

Mercy - Nhân Từ

Duffy
117 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Mercy - Nhân Từ-Duffy

Behind the Mask - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Michael Jackson
123 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Behind the Mask - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ-Michael Jackson

Fever - Cơn Sốt

K-ICM ft. Wren Evans
53 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Fever - Cơn Sốt-K-ICM ft. Wren Evans

Amazing Grace - Ân Phúc Diệu Kỳ

Il Divo
134 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Amazing Grace - Ân Phúc Diệu Kỳ-Il Divo

Time to Say Goodbye - Đã Đến Lúc Phải Nói Lời Tạm Biệt

Il Divo
50 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Time to Say Goodbye - Đã Đến Lúc Phải Nói Lời Tạm Biệt-Il Divo

You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)

TalkFirst cover
167 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)-TalkFirst cover

The Time of Our Lives - Thời Khắc Định Mệnh Của Chúng Ta (World Cup 2006)

Il Divo ft. Toni Braxton
65 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Time of Our Lives - Thời Khắc Định Mệnh Của Chúng Ta (World Cup 2006)-Il Divo ft. Toni Braxton

Brand New Day - Một Ngày Hoàn Toàn Mới

Ryan Star
44 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Brand New Day - Một Ngày Hoàn Toàn Mới-Ryan Star

Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa

Alec Benjamin
60 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa-Alec Benjamin

Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu

Circle of Love
91 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu-Circle of Love

On the Floor - Trên Sàn Nhảy

Jennifer Lopez ft. Pitbull
166 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát On the Floor - Trên Sàn Nhảy-Jennifer Lopez ft. Pitbull

Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA

Alec Benjamin
82 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA-Alec Benjamin

Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc

Alec Benjamin
95 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc-Alec Benjamin

All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi

Billie Eilish
67 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi-Billie Eilish