Khoa học - Công nghệ

LỌC THEO:

Nấu Ăn Với Google Home

Cooking with Google Home
Nấu Ăn Với Google Home-Cooking with Google Home
Song Ngữ
408 lượt xem

Vượn Mắt Kính Nhấm Nháp Món Côn Trùng

Bushbaby Snacks on Insects
Vượn Mắt Kính Nhấm Nháp Món Côn Trùng-Bushbaby Snacks on Insects
Song Ngữ
407 lượt xem

Giờ Phút Đầu Đời Của Động Vật Chân Đầu

Baby Cephalopods' First Moments
Giờ Phút Đầu Đời Của Động Vật Chân Đầu-Baby Cephalopods' First Moments
Song Ngữ
403 lượt xem

Cách Linh Dương Đầu Bò Cứu Serengeti

How Wildebeest Saved the Serengeti
Cách Linh Dương Đầu Bò Cứu Serengeti-How Wildebeest Saved the Serengeti
Song Ngữ
400 lượt xem

Loài Muỗi Đáng Ghét, Nguy Hiểm Chết Người

The Loathsome, Lethal Mosquito
Loài Muỗi Đáng Ghét, Nguy Hiểm Chết Người-The Loathsome, Lethal Mosquito
Song Ngữ
396 lượt xem

Chó Hoang Châu Phi Mẹ Cần Trốn Con Để Nghỉ Ngơi

African Wild Dog Mom Needs a Break from Pups
Chó Hoang Châu Phi Mẹ Cần Trốn Con Để Nghỉ Ngơi-African Wild Dog Mom Needs a Break from Pups
Song Ngữ
393 lượt xem

Bạch Tuộc Nằm Mơ

Octopus Dreaming
Bạch Tuộc Nằm Mơ-Octopus Dreaming
Song Ngữ
390 lượt xem

Chú Mèo Với Khuôn Mặt Cau Có Này Là Chuyên Gia Sinh Tồn Trên Núi

Grumpy-Faced Cat is a Mountain Survivor
Chú Mèo Với Khuôn Mặt Cau Có Này Là Chuyên Gia Sinh Tồn Trên Núi-Grumpy-Faced Cat is a Mountain Survivor
Song Ngữ
389 lượt xem

Hà Mã Chiến Đấu Giành Lãnh Thổ

Hippos Fight Over Territory
Hà Mã Chiến Đấu Giành Lãnh Thổ-Hippos Fight Over Territory
Song Ngữ
388 lượt xem

Cách Kết Đôi Ấn Tượng Của Bươm Bướm

The Remarkable Way that Butterflies Mate
Cách Kết Đôi Ấn Tượng Của Bươm Bướm-The Remarkable Way that Butterflies Mate
Song Ngữ
383 lượt xem

Sư Tử Hạ Lợn Rừng Châu Phi

Lions Take Down Warthogs
Sư Tử Hạ Lợn Rừng Châu Phi-Lions Take Down Warthogs
Song Ngữ
381 lượt xem

Cách Gấu Bắc Cực Làm Khô Thân Mình

How Polar Bears Dry Off
Cách Gấu Bắc Cực Làm Khô Thân Mình-How Polar Bears Dry Off
Song Ngữ
376 lượt xem

Báo Hoa Mẹ Dùng Cây Lạp Xưởng Để Săn Mồi

Mama Leopard Uses Sausage Tree to Hunt
Báo Hoa Mẹ Dùng Cây Lạp Xưởng Để Săn Mồi-Mama Leopard Uses Sausage Tree to Hunt
Song Ngữ
366 lượt xem

Chú Tê Tê Con Và Người Bạn Thân Nhất

Baby Pangolin and Her Best Friend
Chú Tê Tê Con Và Người Bạn Thân Nhất-Baby Pangolin and Her Best Friend
Song Ngữ
366 lượt xem

Mối Đe Doạ Lớn Nhất Đối Với Cừu Sừng To

The Biggest Threat to Bighorn Sheep
Mối Đe Doạ Lớn Nhất Đối Với Cừu Sừng To-The Biggest Threat to Bighorn Sheep
Song Ngữ
366 lượt xem

Con Lợn Lông Cứng Này Là Con Gì?

What's This Bristly-Looking Pig?
Con Lợn Lông Cứng Này Là Con Gì?-What's This Bristly-Looking Pig?
Song Ngữ
359 lượt xem