Tag: Google Home

LỌC THEO:

Làm Bánh Jans Kem Phô Mai Mâm Xôi Cùng Google Home

Making Raspberry Cheesecake Jans with Google Home
644 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Làm Bánh Jans Kem Phô Mai Mâm Xôi Cùng Google Home-Making Raspberry Cheesecake Jans with Google Home

Dành Thời Gian Cho Gia Đình Với Google Home Mini

Family Time with Google Home Mini
276 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Dành Thời Gian Cho Gia Đình Với Google Home Mini-Family Time with Google Home Mini

Nấu Ăn Với Google Home

Cooking with Google Home
274 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nấu Ăn Với Google Home-Cooking with Google Home

Buổi Sáng Cùng Google Home

Mornings with Google Home
201 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Buổi Sáng Cùng Google Home-Mornings with Google Home