Du lịch - Thể thao

LỌC THEO:

Singapore Loft Hotel Tour + Gặp gỡ lên #Vlogmas Day⑤

Singapore Loft Hotel Tour + Meet Up #Vlogmas Day⑤
258 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Singapore Loft Hotel Tour + Gặp gỡ lên #Vlogmas Day⑤

Học bơi: Làm thế nào để nổi trong nước

Learning to Swim: How to Float in Water
239 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Trong bài học học bơi này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nổi trong nước ở phía trước của bạn và làm thế nào để nổi trong nước trên lưng của bạn là tốt. Bạn sẽ học một tron...

Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Dancing With Fire in Sri Lanka
230 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Tham quan Hoa Kỳ

Tour the States - Official Music Video
223 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
tour Tham quan Hoa Kỳ

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang
209 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Vạn lý trường thành Trung Quốc

The Great wall of China (World Wonder)
205 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
The Great wall of China (World Wonder) - Vạn lý trường thành Trung Quốc(kỳ quan thế giới)