Du lịch - Thể thao

LỌC THEO:

Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới

Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wond...
366 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wonders - Commercial 2016 Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới 

Vạn lý trường thành Trung Quốc

The Great wall of China (World Wonder)
346 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
The Great wall of China (World Wonder) - Vạn lý trường thành Trung Quốc(kỳ quan thế giới)

Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Dancing With Fire in Sri Lanka
344 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Tham quan Hoa Kỳ

Tour the States - Official Music Video
335 lượt xem
11 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
tour Tham quan Hoa Kỳ

Học bơi: Làm thế nào để nổi trong nước

Learning to Swim: How to Float in Water
332 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Trong bài học học bơi này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nổi trong nước ở phía trước của bạn và làm thế nào để nổi trong nước trên lưng của bạn là tốt. Bạn sẽ học một tron...

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang
307 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?

How to kickflip the easiest way?
44 lượt xem
2 tuần trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?-How to kickflip the easiest way?