Du lịch - Thể thao

LỌC THEO:

Vạn lý trường thành Trung Quốc

The Great wall of China (World Wonder)
416 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
The Great wall of China (World Wonder) - Vạn lý trường thành Trung Quốc(kỳ quan thế giới)

Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới

Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wond...
411 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wonders - Commercial 2016 Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới 

Tham quan Hoa Kỳ

Tour the States - Official Music Video
387 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
tour Tham quan Hoa Kỳ

Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Dancing With Fire in Sri Lanka
387 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Khiêu vũ với lửa ở Sri Lanka

Học bơi: Làm thế nào để nổi trong nước

Learning to Swim: How to Float in Water
377 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Trong bài học học bơi này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nổi trong nước ở phía trước của bạn và làm thế nào để nổi trong nước trên lưng của bạn là tốt. Bạn sẽ học một tron...

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang
353 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?

How to kickflip the easiest way?
154 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?-How to kickflip the easiest way?

Hướng Dẫn Tung Cú Đấm Chớp

How to Throw a Jab
151 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hướng Dẫn Tung Cú Đấm Chớp-How to Throw a Jab