Tag: Cosmic Sin (2021) Fix

LỌC THEO:

Tội Ác Vũ Trụ (2021)

COSMIC SIN (2021)
1.559 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bảy tên lính bất hảo tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào một nền văn minh ngoài hành tinh mới được phát hiện với hy vọng kết thúc cuộc chiến giữa các vì sao trước khi nó bắt đầ...