Tag: Billie Eilish

LỌC THEO:

Everything I Wanted - Tất Cả Những Gì Mình Muốn

Billie Eilish
3.670 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Everything I Wanted - Tất Cả Những Gì Mình Muốn-Billie Eilish

I Love You - Em Yêu Anh

Billie Eilish
1.024 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát I Love You - Em Yêu Anh-Billie Eilish

Lovely - Dễ Thương

Billie Eilish ft. Khalid
522 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Lovely - Dễ Thương-Billie Eilish ft. Khalid

I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu

Billie Eilish
515 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu-Billie Eilish

Bellyache - Đau Quặn Cả Bụng

Billie Eilish
338 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bellyache - Đau Quặn Cả Bụng-Billie Eilish

All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi

Billie Eilish
257 lượt xem
11 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi-Billie Eilish