Tag: Billie Eilish

LỌC THEO:

Everything I Wanted - Tất Cả Những Gì Mình Muốn

Billie Eilish
4.035 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Everything I Wanted - Tất Cả Những Gì Mình Muốn-Billie Eilish

I Love You - Em Yêu Anh

Billie Eilish
1.149 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát I Love You - Em Yêu Anh-Billie Eilish

I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu

Billie Eilish
614 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu-Billie Eilish

Lovely - Dễ Thương

Billie Eilish ft. Khalid
604 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Lovely - Dễ Thương-Billie Eilish ft. Khalid

Bellyache - Đau Quặn Cả Bụng

Billie Eilish
423 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bellyache - Đau Quặn Cả Bụng-Billie Eilish

No Time to Die - Không Có Thời Giờ Để Chết

Billie Eilish
363 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
No Time to Die - Không Có Thời Giờ Để Chết - Billie Eilish No Time to Die là ca khúc trong phần phim cùng tên cuối cùng về Điệp viên 007 James Bond của tài tử Daniel Craig. Với No Ti...

All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi

Billie Eilish
341 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát All the Good Girls Go to Hell - Những Đứa Con Gái Tốt Đều Xuống Địa Ngục Hết Rồi-Billie Eilish

Your Power - Sức Mạnh Của Anh

Billie Eilish
236 lượt xem
2 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Your Power - Sức Mạnh Của Anh - Billie Eilish       Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SarW9gtWoao