Tag: Alec Benjamin

LỌC THEO:

If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em

Alec Benjamin
647 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em-Alec Benjamin

I Built a Friend - Mình Đã Chế Tạo Ra Một Người Bạn

Alec Benjamin
639 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát I Built a Friend - Tôi Đã Chế Tạo Ra Một Người Bạn-Alec Benjamin

Mind Is a Prison - Tâm Trí Là Một Nhà Tù

Alec Benjamin
426 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Mind Is a Prison - Tâm Trí Là Một Nhà Tù-Alec Benjamin

Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa

Alec Benjamin
403 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa-Alec Benjamin

Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc

Alec Benjamin
317 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc-Alec Benjamin

Outrunning Karma - Chạy Trốn Nghiệp Chướng

Alec Benjamin
311 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Outrunning Karma - Chạy Trốn Nghiệp Chướng-Alec Benjamin

Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA

Alec Benjamin
301 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA-Alec Benjamin

The Book of You & I - Cuốn Sách Về Em và Tôi

Alec Benjamin
290 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Book of You & I - Cuốn Sách Về Em và Tôi-Alec Benjamin

The Water Fountain - Đài Phun Nước

Alec Benjamin
266 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Water Fountain - Đài Phun Nước-Alec Benjamin

Just Like You - Giống Như Bố

Alec Benjamin
208 lượt xem
1 month ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Just Like You - Giống Như Bố - Alec Benjamin       Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kTm-_OI8ang