Tag: Alec Benjamin

LỌC THEO:

If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em

Alec Benjamin
510 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát If I Killed Someone for You - Nếu Tôi Giết Một Người Vì Em-Alec Benjamin

I Built a Friend - Mình Đã Chế Tạo Ra Một Người Bạn

Alec Benjamin
435 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát I Built a Friend - Tôi Đã Chế Tạo Ra Một Người Bạn-Alec Benjamin

Mind Is a Prison - Tâm Trí Là Một Nhà Tù

Alec Benjamin
316 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Mind Is a Prison - Tâm Trí Là Một Nhà Tù-Alec Benjamin

Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa

Alec Benjamin
290 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa-Alec Benjamin

Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc

Alec Benjamin
244 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Boy in the Bubble - Thằng Bé Được Bảo Bọc-Alec Benjamin

Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA

Alec Benjamin
232 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Jesus in LA - Chúa Giêsu Ở LA-Alec Benjamin

The Book of You & I - Cuốn Sách Về Em và Tôi

Alec Benjamin
219 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Book of You & I - Cuốn Sách Về Em và Tôi-Alec Benjamin

Outrunning Karma - Chạy Trốn Nghiệp Chướng

Alec Benjamin
215 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát Outrunning Karma - Chạy Trốn Nghiệp Chướng-Alec Benjamin

The Water Fountain - Đài Phun Nước

Alec Benjamin
196 lượt xem
9 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Học tiếng Anh qua bài hát The Water Fountain - Đài Phun Nước-Alec Benjamin