Video chuyên ngành

LỌC THEO:

Bạn có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân không?

Can you survive nuclear fallout?
Bạn có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân không? Can you survive nuclear fallout? Câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời nhưng... có thật sự là như vậy?       Bạn có thể xem từ điển về ng...
Song Ngữ
199 lượt xem