Video chuyên ngành

LỌC THEO:

Filleting Salmon - Làm Phi Lê Cá Hồi

Gordon Ramsay
109 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Filleting Salmon - Làm Phi Lê Cá Hồi-Gordon Ramsay

Nhà Vật Lý NASA Này Đã Bỏ Việc Để Gấp Origami

This NASA Physicist Quit His Job to Fold Origami
18 lượt xem
6 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nhà Vật Lý NASA Này Đã Bỏ Việc Để Gấp Origami-This NASA Physicist Quit His Job to Fold Origami