Video Học tiếng Anh

LỌC THEO:

Cụm từ tiếng Anh về du lịch: "drop off", "get in", "check out"...

Phrasal Verbs for TRAVEL: "drop off", "get in", "c...
91 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cụm từ tiếng Anh về du lịch: "drop off", "get in", "check out"...

Tại sân bay - Từ vựng tiếng Anh - Học tiếng Anh để du lịch

At the Airport - English Vocabulary - Learn Engli...
87 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tại sân bay - Từ vựng tiếng Anh - Học tiếng Anh để du lịch

Từ vựng IELTS & TOEFL: Nói về thực phẩm

IELTS & TOEFL Vocabulary: Talking about Food
86 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Từ vựng IELTS & TOEFL: Nói về thực phẩm

Luyện thi IELTS 2 - Cách để thành công

IELTS Speaking Task 2 - How to succeed
61 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Luyện thi IELTS 2 - Cách để thành công

Luyện thi IELTS - Top 14 mẹo!

IELTS Listening - Top 14 tips!
59 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Luyện thi IELTS - Top 14 mẹo!

Biểu thức tiếng Anh hữu ích được sử dụng tại sân bay - Bài học tiếng Anh miễn phí

Useful English expressions used at the Airport - F...
52 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Biểu thức tiếng Anh hữu ích được sử dụng tại sân bay - Bài học tiếng Anh miễn phí

Tiếng Anh tại sân bay, đàm thoại tiếng Anh tại sân bay

Airport English - Airport English Conversation. Tr...
46 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh tại sân bay, đàm thoại tiếng Anh tại sân bay