Video Học tiếng Anh

LỌC THEO:

500 câu hỏi và trả lời phóng vấn xin việc bằng tiếng anh

500 câu hỏi và trả lời phóng vấn xin việc bằng tiế...
500 câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh rất hay gặp khi phỏng vấn xin việc tại các doanh nghiệp nước ngoài. (Video này các bạn có thể dowload về có cả sub song ngữ Anh Việt n...
17.131 lượt xem
Friends season 2 - 1: The One with Ross's New Girlfriend 22:12
24
Tập

Friends season 2 - 1: The One with Ross's New Girlfriend

Phim những người bạn phần 2 tập 1
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 Friends season 2 - 1: The One with Ross's New Girlfriend Phim Friends Phầ...
Song Ngữ
111.045 lượt xem
Luyện nói 1000 câu tiếng Anh thông dụng 15:35
06
Tập

Luyện nói 1000 câu tiếng Anh thông dụng

Phần 1
Video luyện nói 1000 câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ (Phần 1)Luyện nói tiếng anh thì phải nghe nhiều và nói theo nhiều mới thành phản xạ tự nhiên thì mới nói hay được. Các bạn ...
Song Ngữ
35.257 lượt xem
Friends season 3-1: The One with the Princess Leia Fantasy 22:42
25
Tập

Friends season 3-1: The One with the Princess Leia Fantasy

Phim những người bạn phần 3 tập 1
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 Phim những người bạn Phần 3 này tiếp tục đi sâu vào cuộc sống của 6 người...
Song Ngữ
64.529 lượt xem
Phim những người bạn phần 4 tập 1 22:45
24
Tập

Phim những người bạn phần 4 tập 1

Friends season 4 - 1: The One with the Jellyfish
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
46.417 lượt xem
Phim những người bạn phần 5 tập 1 22:12
24
Tập

Phim những người bạn phần 5 tập 1

Friends season 5 - 1: The One After Ross Says 'Rac...
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
41.297 lượt xem
Phim những người bạn phần 6 tập 1 22:10
25
Tập

Phim những người bạn phần 6 tập 1

Friends season 6 - 1: The One After Vegas
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
34.300 lượt xem
Phim những người bạn phần 7 tập 1 21:57
24
Tập

Phim những người bạn phần 7 tập 1

Friends season 7 - 1: The One with Monica's Thunde...
Season 1  Season 2  Season 3  Season 4  Season 5  Season 6  Season 7  Season 8  Season 9  Season 10 Friends season 7-1: Phim Friends là bộ phim mà những người học tiếng Anh vô cùng k...
Song Ngữ
33.611 lượt xem
Phim những người bạn phần 8 tập 1 22:30
24
Tập

Phim những người bạn phần 8 tập 1

Friends season 8 - 1 : The One After 'I Do
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
30.187 lượt xem
Phim những người bạn phần 9 tập 1 23:15
23
Tập

Phim những người bạn phần 9 tập 1

Friends season 9 - 1: The One After Joey and Rache...
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
26.483 lượt xem
Phim những người bạn phần 10 tập 1 29:18
17
Tập

Phim những người bạn phần 10 tập 1

Friends season 10 - 1: The One After Joey and Rach...
Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 ...
Song Ngữ
27.935 lượt xem