Thể loại khác

LỌC THEO:

25/3/2019

CNN 10 - March 25, 2019
2 lượt xem
3 giờ trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh

22.03.2019

CNN 10 - March 22, 2019
10 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh

tiếng anh mầm non bài 8 letter D

tiếng anh mầm non bài 8 letter D
15 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 7 letter C

tiếng anh mầm non bài 7 letter C
6 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 6 mẫu câu who ?

tiếng anh mầm non bài 6 mẫu câu who ?
11 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 5 word

tiếng anh mầm non bài 5 word
5 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 4 letter B

tiếng anh mầm non bài 4 letter B
5 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 3 các mẫu câu chào hỏi

tiếng anh mầm non bài 3 các mẫu câu chào hỏi
4 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 2 number

tiếng anh mầm non bài 2 number
8 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 60 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 1 letters ABC

letters ABC
9 lượt xem
2 ngày trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 60 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

Cách thay ngăn kéo máy giặt

How To Replace A Washing Machine Drawer
6 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Cách thay ngăn kéo máy giặt, ngăn đựng bột giặt

Cách tháo và vệ sinh ngăn xà phòng trong máy giặt

How To Remove and Clean the Soap Drawer in a Washi...
5 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Cách tháo và vệ sinh ngăn xà phòng trong máy giặt How To Remove and Clean the Soap Drawer in a Washing Machine

Cách giặt đồ: Cách giặt đồ trắng khi giặt đồ

How To Do Laundry : How to Wash Whites When Doing ...
4 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Cách giặt đồ: Cách giặt đồ trắng khi giặt đồ

Mẹo giặt máy giặt của Bosch

Bosch Washing Machine Laundry Tips
6 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Mẹo giặt máy giặt của Bosch - Bosch Washing Machine Laundry Tips  

Làm thế nào để nâng cao máy giặt của bạn hoặc sấy khô với chân kê Electrolux

How to Raise Your Washing Machine or Tumble Dry wi...
4 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
hướng dẫn sử dụng máy giặt: Làm thế nào để nâng cao máy giặt của bạn hoặc sấy khô với chân kê Electrolux